Szeretettel üdvözöljük az M.M.T.E. oldalán

Melyet fáradtságos és nehéz munkával, de sikerült létrehozni 2015-ben.
És igy a hat fajta dogo canario, bullmasztiff, fila brasileiro, bordeaux-i dog, argentin dog, tosa inu fajtagondozó egyesületét. Melyet hamarosan több fajtával kívánunk bővíteni.

KÉRJÜK TISZTELT TAGSÁGUNKAT, HOGY AZ ÖSSZES ÜGYINTÉZÉS SORÁN SZÍVESKEDJENEK A MEOESZ OLDALÁN TALÁLHATÓ ÉS INGYENESEN LETÖLTHETŐ FORMANYOMTATVÁNYOKAT HASZNÁLNI. MERT CSAK EZT FOGADJÁK ÉS FOGADJUK EL!!!!!!!!!!!

KÖSZÖNETTEL A VEZETŐSÉG NEVÉBEN SCHMIDT EDE LÁSZLÓ ELNÖK

ÉVES KÖZGYŰLÉS

TÁJÉKOZTATÁS:

Ez úton értesítenénk tisztelt tagságunkat, hogy egyesületünk A Magyar Molosser Tenyésztők Egyesülete éves közgyűlését 2018. január 6-án szombaton 11 órától Onga Kultúrház nagytermében tartja meg.

Amennyiben 11 órára nem érkezik meg a tagság létszámának 50% + 1 fő akkor 11:30 perckor a jelenlévő tagságot tekintjük a határozatképes létszámnak!

A közgyűlés szavazási kérdéseiben a jelenlévők szavazatai a döntőek A közgyűlésre minden tagunkat nagy szeretettel várunk, és egyben kérünk mindenkit, hogy megjelenésével erősítse a szavazók táborát !!!

Napirend!
 1. Beszámoló a 2017 évi eseményekről.
 2. Gazdasági beszámoló 2017 évről.
 3. Változások ismertetése.
 4. 2018 évi rendezvény naptár megbeszélése megszavazása.
 5. Egyéb kérdések felvetések.
Tisztelettel A vezetőség nevében : Schmidt Ede László Elnök

104/2017.(09.26.) sz. MEOESZ E határozat
A MEOESZ Elnöksége a mai napi hatállyal a MEOESZ Törzskönyvezési szabályzata 4.§.(1). bek-ét kiegészíti az alábbi rendelkezéssel:
Amennyiben az alom bejelentés a kölykök 6 hónapos kora betöltését követően történik meg, úgy az alom törzskönyvezésére csak abban az esetben van lehetőség, ha erre az adott egyedi ügyben a Szövetség elnöke az alombejelentőn megjelölt fajtagondozó előzetes egyetértésével engedélyt ad, továbbá ezen engedély kiadását megelőzően és annak feltételeként az Elnök mérlegelési jogkörében kérheti, hogy az alom törzskönyvezendő valamennyi egyede vonatkozásában a bejelentő DNS vizsgálati okirat eredetijével igazolja a kölykök szülőktől való származását.
Fenti sz. határozat egyhangúlag (6 mellette, 0 ellene, 0 tartózkodás) elfogadásra került.
Ezen tájékoztatás és határozat érvényes 2017. 10. 03. naptól

KÉRJÜK TISZTELT TAGSÁGUNKAT HOGY MINDENFÉLE PAPÍR ALAPÚ ÜGYINTÉZÉSHEZ A MEOESZ OLDALÁRÓL LETÖLTHETŐ FORMANYOMTATVÁNYOKAT SZÍVESKEDJEN HASZNÁLNI!!!
TISZTELETTEL A VEZETŐSÉG

Minden nemű összejövetel, rendezvény vagy magán kezdeményezésű verseny, amit nem az MMTE rendez és ezt nem tünteti fel a hivatalos oldalán (2015mmte.hu) az egyesület teljes mértékig elhatárolja magát az egyesület által gondozott fajták esetében!
Elnökség

A Klub kiállításra a nevezési díj az MMTE klub tagságival rendelkezőkre vonatkozik. A nem tagok dupla összegért nevezhetnek!!!!

2016. október 10-től a tulajdon jog átírás eljárása a következő:

Bevezetésre kerül a tulajdonjog átírási jegy. Szigorú számadású bizonylattömb, mely tömbönként 10 jegyet tartalmaz. Egy jegy 3 példányos. Első példány a Meoesz-nek a második a kutya tulajdonosáé, a harmadik a fajtagondozónál marad. Az átírás díja 5000 Ft, tagkártyával rendelkezők részére.

Amennyiben a tulajdonos nem rendelkezik tagkártyával, ugyanezen tömböt kell használni, de ennek tényét jelölni szükséges az átírási jegyen. Ebben az esetben az átírás 10.000 Ft.!!!!!

Az átíráshoz szükséges dokumentumok:
 1. eredeti származási igazolás,
 2. tulajdonjog változás átvezetési kérelem, melyet a tenyésztő/k kell kitöltsön/kitöltsenek és aláírjon/aláírjanak.
Fenti két dokumentumot le kell másolni, az átírási jegyet ki kell tölteni A származási igazolás megfelelő rovatába kell az új tulajdonost bejegyezni, dátummal, aláírással és pecséttel hitelesíteni.

Az átírást szervezetenként EGY személy végezheti, akitől az első tömb átvétele előtt, nevet és aláírás mintát kérünk. A használandó pecsétet a MEOESZ Központ biztosította!

KÉRNÉM TISZTELT TENYÉSZTŐ TÁRSAKAT A FENTI DOKUMENTUMOKAT ( És ezek fénymásolatait ) HOZZÁK A TENYÉSZSZEMLÉRE MAGUKKAL Mivel a helyszínen fénymásolásra még nem rendezkedtünk be

Tisztelettel a vezetőség nevében Schmidt Ede László elnök

2017. évi program
 1. 2017. január 22. Dunakeszi 12 órától tenyésszemle, bíró Erdős László nemzetközi küllembíró
 2. 2017. február 18. Budapest 10 órától tenyésszemle, bíró: Szabó Sándor nemzetközi küllembíró
 3. 2017. március 19. Szolnok 14 órától tenyésszemle a besenyszögi ATI pálya melleti területen, bíró: Pettkó Csaba nemzetközi küllembíró. Telefonos segítség: Szűcs Andrea 06209718512
 4. 2017. április 15. Debrecen 14 órától a CACIB kiállítás helyszínén MMTE Klubkiállítás és tenyésszemle, bíró: Szabó Sándor nemzetközi küllembíró
 5. 2017. május 14. Miskolc 13 órától a 2xCACIB kiállítás helyszínén tenyésszemle, bíró: dr. Balogh Katalin nemzetközi küllembíró.
 6. 2017. június 18. Tiszafüred 13 órától tenyésszemle, bíró: dr. Balogh Katalin nemzetközi küllembíró
 7. 2017. július 15. Szombathely 13 órától tenyésszemle, bíró: Hartmann György nemzetközi küllembíró
 8. 2017. augusztus 20. Herend 13 órától tenyésszemle, bíró: Gröschl Ferenc nemzetközi küllembíró
 9. 2017. szeptember 9. Hódmezővásárhely 13 órától Klubkiállítás és tenyésszemle, bíró: Siklósi Béla nemzetközi küllembíró
 10. 2017. október 20. Komárom 13 órától tenyésszemle, bíró: Hartmann György nemzetközi küllembíró
 11. 2017. november 19. Ordas 13 órától tenyésszemle, bíró: Siklósi Béla nemzetközi küllembíró
 12. 2017. december 17. Érd 13 órától tenyésszemle, bíró: Erdős László nemzetközi küllembíró

2018. évi program
 1. 2018. január 14. Dunakeszi 12 órától tenyészszemle, bíró Erdős László nemzetközi küllembíró
 2. 2018. február 11. Érd 13 órától tenyészszemle, bíró: Dr. Hargitai Gábor nemzetközi küllembíró
 3. 2018. március 16. Pécs 13 órától Klubkiállítás és tenyészszemle, bíró: Ekaterina Sanashenko (Rus.) nemzetközi küllembíró
 4. 2018. április 14. Debrecen 13 órától tenyészszemle, bíró: Hartmann György nemzetközi küllembíró
 5. 2018. május 26. Miskolc 13 órától tenyészszemle, bíró: dr. Balogh Katalin nemzetközi küllembíró.
 6. 2018. június 09. Székesfehérvár 13 órától tenyészszemle, bíró: dr. Balogh Katalin nemzetközi küllembíró
 7. 2018. július 14. Szombathely 13 órától tenyészszemle, bíró: Erdős László nemzetközi küllembíró
 8. 2018. augusztus 12. Inárcs 13 órától tenyészszemle, bíró: Dr. Hargitai Gábor nemzetközi küllembíró
 9. 2018. szeptember 01. Hajdúdorog 13 órától tenyészszemle, bíró: Hartmann György nemzetközi küllembíró
 10. 2018. október 06. Békéscsaba 13 órától Klubkiállítás és tenyészszemle, bíró: Orcsik István (Szerbia) nemzetközi küllembíró
 11. 2018. október 28. Dunaújváros 13 órától tenyészszemle, bíró: Siklósi Béla nemzetközi küllembíró
 12. 2018. december 02. Ráckeve 12 órától tenyészszemle, bíró: Dr. Hargitai Gábor nemzetközi küllembíró

Tisztelt Címzett!
Örömmel tájékoztatjuk, hogy a MEOESZ Elnöksége a Tenyésztési Bizottság állásfoglalására is figyelemmel akként döntött, hogy Önökkel fajtagondozói szerződést köt a mellékelt szerződés tervezetben részletezett fajtákra: dogo canario, bullmasztiff, fila brasileiro, bodeaux-i dog, argentin dog, tosa inu.
Fajtagondozói munkájukhoz ezúton is kívánunk sok sikert!
Üdvözlettel:
Korózs András
a MEOESZ Elnöke


Szerződés teljes szövegéhez klikk ide!

Örömmel teszem közzé hogy a MMTE egyesület elnyeret a Fajtagondozói jogot a már ismert 6 fajtára vonatkozólag.
A változás mert van! Alapvetően a törzskönyvi anyagot a MEOESZ címére szíveskedjenek küldeni, a megemelt 6000 Ft-os törzskönyvezési díjat a MEOESZ számlájára szíveskedjenek utalni!!!!
Kérjük a tisztelt tagságot, hogy a MEOESZ oldaláról letölthető új formanyomtatvány (alombejelentési lap) tetején szíveskedjék jelezni, hogy a törzskönyvezést a Magyar Molosser Tenyésztők Egyesületén keresztül kívánják ellenőriztetni és végeztetni.
Alombejelentő minta megtekintéséhez klikk ide!
A többi esetben az MMTE számlájára kérjük a pénzt küldeni.A szolgáltatások árainak emelkedése megtörtént, ezt a MEOESZ oldalán mindenki megtalálja tehát mi ettől semmiképpen nem szeretnénk magasabb összeget elkérni (ez nem egységes az egyesületeknél).
Feltétlenül kívánjuk jelezni, hogy az egyesületünk a kötelező 6 tenyészszemlével szemben 12-t tervez évente az ország különböző pontján. Valamint 2 alkalommal CAC címet adó Klub kiállítást rendezünk. Erre az alkalomra egy vándorkupát is rendszeresítünk!!!!! Erre minden Klub győztes neve felkerül és a következő Klub kiállításig birtokolhatja a kutya gazdája a trófeát. Erről bővebben és részletesen később..... Remélem sok embernek sikerült egy kis örömet okozni a hírrel.
Tisztelettel az MMTE Vezetősége nevében Schmidt Ede László

Kérjük a sporttársakat, hogy MINDENNEMŰ ÁTUTALÁSOS KÜLDEMÉNY MELLÉ SZÍVESKEDJENEK EGY SMS-T VAGY EMAILT MELLÉKELJENEK, mert a bank csak néhány karaktert közöl a rovatában! Így nem tudunk beazonosítani mindenkit, főként ha feladó nem azonos nevű pl: a tagsági kártyán szereplő névvel, címmel.
Előre is köszönjük!

Cimünk: 3562 Onga, M.M.T.E. Lovasfarm 000733/0003.
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-73454577
Email: 2015mmte@gmail.com
Weboldalunk: 2015mmte.hu
Ügyintézési időpont: hétfőtől péntekig 9-17 óráig
Telefon: 06703980511 erről a számról szívesen visszahívjuk az érdeklődőt vagy tagunkat. Reggel 9-17 óráig állunk rendelkezésre.

Javasoljuk a tenyésztőknek a KÉT OLDALÚ szerződés kötését. Mivel rendkívül sok a probléma a szabálytalan szerződésekkel! Ide kattintva letölthető egy minta.


A weboldal folyamatos fejlesztés alatt áll!